Søka om plass, endra plass, svara på tilbod om barnehageplass

Søknad om barnehageplass må skje elektronisk via foresattportalen. Logg inn med bruk av ID-porten.

Det er felles elektronisk søknadsskjema for kommunale og private barnehagar. I søknadsskjemaet kan du velja dei barnehagane du vil søka i prioritert rekkjefølge.

Søk om barnehageplass

Treng du hjelp til å søka eller tilgang til datamaskin, kan du ta kontakt med Innbyggarservice på tlf 51 77 60 00 eller møte oss i Time rådhus.

Slik søker du om å endra plass

Viss du vil søka om endring av tilbodet, gjer du det ved å senda elektronisk søknad same plass som du søker eller seier opp plassen.

Endra barnehageplass

Svara på tilbod om barnehageplass

Svara på tilbod