Søka om plass, endra plass, svara på tilbod om barnehageplass

Søknad om barnehageplass må skje elektronisk via foresattportalen. Logg inn med bruk av ID-porten.

Det er felles elektronisk søknadsskjema for kommunale og private barnehagar. I søknadsskjemaet kan du velja dei barnehagane du vil søka i prioritert rekkjefølge.

Søk om barnehageplass

Treng du hjelp til å søka eller tilgang til datamaskin, kan du ta kontakt med Innbyggarservice på tlf 51 77 60 00 eller møte oss i Time rådhus.

Slik søker du om å endra plass

Viss du vil søka om endring av tilbodet, gjer du det ved å senda elektronisk søknad same plass som du søker eller seier opp plassen. Ver obs på at når ein søker ny barnehage og får tilbod om ny plass, mister ein automatisk nåverande plass.

Endra barnehageplass

Svara på tilbod om barnehageplass

Logg inn i foreldreportalen for å svara på barnehageplass. 

Svara på tilbod

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00