Varaordførar

Petter L. Stabel (FrP) er varaordførar i Time kommune. 


Ingeborg Skrudland Dersom ordførar trer midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføraren opp som ordførar. Varaordføraren vil då ha ansvaret for ordføraren sine ordinære oppgåver.

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen. 

Kontaktinfo

Petter L. Stabel
Varaordførar
E-post
Mobil 926 23 110