Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Varaordførar

Petter L. Stabel (FrP) er varaordførar i Time kommune. 

Varaordførar Petter L. Stabel Ingeborg Skrudland

Dersom ordførar trer midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføraren opp som ordførar. Varaordføraren vil då ha ansvaret for ordføraren sine ordinære oppgåver.

 

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen. 

Kontaktinfo

Petter L. Stabel
Varaordførar
E-post
Mobil 92 62 31 10