Lokal utvikling perioden 2023-2027

Utval for Lokal utvikling avgjer saker som kommunestyret har gitt fullmakt til å avgjera. Utvalet kan elles ta opp til behandling saker som ikkje etter lov, forskrifter eller kommunale vedtak skal behandlast av andre organ.

Utvalet har 9 medlemmar.  

Kontaktinformasjon til medlemmer og varamedlemmer i Utval for lokal utvikling

Time - Klikk for stort bileteFv: Iren Lassen, Rein Harald Salte, Jone Fosse, Pål Undheim, Thor Inge Kalberg, Frits Kverneland (vara for Endre Vollsund), Kjell Olav Stangeland og Øystein Nereng. Ikke til stede: Gunnar B. Stone. Linn Iren Nilsen Oppedal