Senior-og brukarrådet perioden 2023-2027

Senior- og brukarrådet er eit rådgjevande organ som skal stimulera til kreativitet og kvalitet på tenester og bidra til engasjement og medverknad.

Dei har spesielt ansvar for å uttala seg i saker som gjeld funksjonshemma og seniorane sine levekår. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet kan også ta opp saker på eige initiativ.

Har du innspel til saker som Senior- og brukarrådet bør ta opp, kan du ta kontakt med eit av medlemmane. 

 

 

Senior-og brukarrådet 2023-2027
Representerer Namn E-post Telefon
P Kjell Sund kj-su2@online.no 913 08 322
P Astrid Holen astridholen55@gmail.com 416 05 531
P Oddmund Gravdal 977 41 945
FUN Sissel Løchen sissel.lochen@lyse.net 415 05 993
FUN Åse Corneliussen aacor123@gmail.com
PÅR Elisabeth Fosse
INNV/FLY Bitsuamlak Habte Mehari natumen2007@yahoo.com 92564111
Utval for levekår Ranveig Undheim ranveig.undheim@politiker.time.kommune.no 979 86 986
Utval for lokal utvikling Kjell Olav Stangeland kjell.olav.stangeland@politiker.time.kommune.no 976 44 776

 

Reglement for Time senior-og brukarråd.  (PDF, 60 kB)

Komplett oversikt over medlemmer og varamedlemmer i alle utval.