Politisk valde representantar i samarbeidsutvala 2019 - 2023

 
 

Politisk valde SU-representantar 2023-2027

Politisk valde SU-representantar 2023-2027
Skule/bhg Medlem Epost Tlf Vara Epost Tlf
Bryne skule Kjell Olav Stangeland Epost 976 44 776 Kirsten O. Alstadsæter Epost 992 71 583
Bryne ungd.skule Ole Jørgen Alstadsæter Epost 400 08 685 Jone Fosse Epost 913 32 712
Frøyland skule Thor Inge Kalberg Epost 971 66 556 Øystein Nereng Epost 466 19 457
Frøyland ungd.skule Øystein Nereng Epost 466 19 457 Kjell Høgemark Epost 402 23 908
Hognestad skule Kjetil Hustoft Epost 909 98 510 Jone Fosse Epost 913 32 712
Lye skule Svein Bø Epost 971 52 733 Pål Undheim Epost 932 52 959
Lye ungd.skule Anders Undheim Epost 901 85 969 Svein Bø Epost 971 52 733
Rosseland skule Beate Aasen Bøe Epost 958 90 145 Lars Enevoldsen Epost 901 69 299
Undheim skule Nils Martin Sikveland Epost 454 32 207 Ranveig Undheim Epost 979 86 986
Vardheia ungd.skule Endre Vollsund Epost 924 33 109 Lars Enevoldsen Epost 901 69 299
Time kulturskule Hannah Owe Hope Epost 454 75 439 Karen H. Liland Epost 952 40 465
Bryne komp.senter Gretha Braut Nese Epost 982 96 660 Nils Martin Sikveland Epost 454 32 207
Austbø bhg Karen Hognestad Liland Epost 952 40 465 Gaute Stokka Epost 918 79 316
Kvernaland bhg Kjell Høgemark Epost 402 23 908 Kjetil Eide Epost 416 90 269
Lyefjell bhg Tarald Magne Oma Epost 918 51 443 Anders Undheim Epost 901 85 969
Maurtuå bhg Elida Paulsen Salte Epost 955 54 222 Beate Aasen Bøe Epost 958 90 145
Monsanut bhg Ranveig Undheim Epost 979 86 986 Hannah Owe Hope Epost 454 75 439
Trollongane bhg Kirsten O. Alstadsæter Epost 992 71 583 Endre Vollsund Epost 924 33 109
Vestly idrettsbhg Gaute Stokka Epost 918 79 316 Pål Undheim Epost 932 52 959
Ådalen bhg Kjetil Eide Epost 416 90 269 Iren Lassen Epost 922 59 169
Jærtun Lutherske Friskule (styremedl) Iren Lassen Epost 922 59 169 Elida Paulsen Salte Epost 955 54 222