Time kommunestyre perioden 2023-2027

Kommunestyret er det øvste kommunale organet. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret i Time har 27 medlemmer.

Kontaktinformasjon til medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret

Time - Klikk for stort bilete1. rekke fv: Kirsten O. Alstadsæter, Bjørghild Underhaug, Bente H. Larsen (møtte for Iren Lassen), Ole Jørgen Alstadsæter, Thor Inge Kalberg, Elida Paulsen Salte, varaordførar Gaute Stokka, ordførar Andreas Vollsund, Beate Aasen Bøe, Endre Vollsund, Kjetil Eide, Ranveig Undheim, Hannah Owe Hope og Karen H. Liland. 2. rekke fv: Lars Enevoldsen, Svein Bø, Gretha B. Nese, Rein H. Salte, Pål Undheim, Nils Martin Sikveland, Øystein Nereng, Tarald Magne Oma, Kjetil Hustoft, Jone Fosse, Anders Undheim og Kjell Olav Stangeland Linn Iren Nilsen Oppedal