Time formannskap perioden 2023-2027

Formannskapet behandlar dei sakene som er bestemt i koml. § 8 nr 3 og avgjer saker som kommunestyret har gitt fullmakt til å avgjera. Formannskapet har 9 medlemmar.  

Kontaktinformasjon til medlemmer og varamedlemmer i formannskapet.

Bilde av medlemmene i formannskapet - Klikk for stort bileteMedlemmer av formannskapet Time kommune