Meddommarar

Kommunestyre skal kvart 4. år velje meddommarar til Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett, jordskifteretten og koma med forslag til skjønnsmedlemmar.

Kommunestyret valde meddommarar i møtet den 16. juni 2020 for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024.