Meddommarar

Kommunestyre skal kvart 4. år velje meddommarar til Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett, jordskifteretten.

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.06.2020 om kven som skal vera medommarar til Jæren tingrett, Gulating lagmannsrett og medlemmer til jordskifteretten.

049/20 - 20/8726 - Val av medlemmer til særskilt utval for jordskiftesaker for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

050/20 - 20/16032 - Val av meddommarar til Jæren tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

051/20 - 20/19034 - Val av utval av lagrettemedlemmer/meddommarar for Gulating lagmannsrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024