Veiledningar og lovverk

Anbefalingar om eigarskap, selskapsleiing og kontroll
KS Handbok i møteskikk, møteleiing og voteringsteknikk
KS Håndbok for ordførar
Folkevaldes rettigheitar og pliktar
Folkevaldes arbeidsgjevaransvar