Ledige tomter

Det er for tida ingen ledige tomter i Time kommune.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00