Bustadtilsyn og feiing

I Time kommune er det Rogaland brann og redning IKS som sørger for bustadtilsyn og feiing.

Rogaland brann og redning 

Her kan du lesa meir om Rogaland brann og redning IKS si side om bustadtilsyn og feiing.

 

Det blir sendt ut varsel om tidspunkt for feiing via tekstmelding til huseiers mobil noen dager i forkant av feiingen. 

Les meir om feiing av piper og ildsteder.

Pris

Feiing, tilsyn og kontroll vert fakturert saman med dei andre kommunale avgiftene (vatn, avløp og renovasjon). Feieavgifta er kr 360,-  per pipeløp.

For spørsmål, ring Tjenestetorget i Rogaland brann og redning IKS på telefon 51 50 22 60, eller send mail til tjenestetorget@rogbr.no. Hugs å oppgje gards- og bruksnummer ved førespurnader.