Informasjon om eigedommar

Informasjon om eigedommar i Time kommune 

Du kan bestilla meglerpakkar frå disse nettstadane

 


Dette kan du bestilla

  • Eigedomsinformasjon (oppsummering av den informasjonen kommunen har om eigedommen)
  • Matrikkelbrev
  • Planstatus, kommuneplankart og reguleringsplanar med reguleringsbestemmingar
  • Informasjon om vatn og avløp på eiendommen
  • Kommunale avgifter
  • Informasjon om eventuelle restanser/legalpant
  • Godkjente bygningsteikningar
  • Bruksløyve/ferdigattest
  • Situasjonskart over eigedommen

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00