Informasjon om eigedommar

Informasjon om eigedommar i Time kommune bestiller du frå Ambita Infoland.

  • Eigedomsinformasjon (oppsummering av den informasjonen kommunen har om eigedommen)
  • Matrikkelbrev
  • Planstatus, kommuneplankart og reguleringsplanar med reguleringsbestemmingar
  • Informasjon om vatn og avløp på eiendommen
  • Kommunale avgifter
  • Informasjon om eventuelle restanser/legalpant
  • Godkjente bygningsteikningar
  • Bruksløyve/ferdigattest
  • Situasjonskart over eigedommen

Fullstendig oversikt over kva info du kan bestilla finn du på Ambita Infoland si nettside. Ambita infoland tar imot bestillingar frå heile landet, så hugs å ta med kommunenummeret før gards- og bruksnummeret. Eksempel: 1121/1/1.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00