Pågåande prosjekt

Overvass- og trafikksikringstiltak i Kong Haakons veg

Time kommune er i gong med planlegging av overvass- og trafikksikringstiltak i Kong Haakons veg, sone 3 (PNG, 3 MB) (blå sone i kartet). Prosjektet vil bli lyst ut som ein prosjektkonkurranse, kor det vert lagt vekt på bruk av vatnet som ein ressurs og samstundes ha fokus på trafikksikring. Prosjektet skal etter planen ferdigstillast sommaren 2021.

Har du innspel og/eller merknader, send dette inn som ein merknad til reguleringsplan 0518.00.

Kontaktpersonar:
Spørsmål om reguleringsplanen: wibecke.natas@time.kommune.no
Andre spørsmål: arvid.vistnes@time.kommune.no