Kontrollutvalet perioden 2023-2027

Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunen si verksemd. Kontrollutvalet sitt mål er å sjå til at kommunen følger lover og reglar og rettar seg etter vedtak i kommunestyret, samt at verksemda er målretta, effektiv og etisk til beste for kommunen sine innbyggjarar.

Rogaland kontrollutvalgssekretariat er administrasjon for kontrollutvalet iTime kommune.

Kontrollutvalet 2023-2027
Parti Namn E-post Telefon
H Heidi Netland Berge heidi.netland.berge@politiker.time.kommune.no 990 03 457
FrP Rune Aase rune.aase@politiker.time.kommune.no 982 91 520
INP Kjell Høgemark kjell.hogemark@politiker.time.kommune.no 402 23 908
Sp Lodve Haugland lodve.haugland@politiker.time.kommune.no 949 70 572
V Tone Byberg tone.byberg@politiker.time.kommune.no 482 41 276

Adresse

Rogaland kontrollutvalgssekretariat

Besøksadresse: Holbergsgate 19, Sandnes

Postadresse:
Rogaland kontrollutvalgssekretariat, Postboks 583, 4302 Sandnes