Organisasjonskart

   Kart over administrativ leiing

administrativ leiing_2024Kommunedirektør Trygve ApelandOrganisasjonssjef Odd Magne AmdahlØkonomisjef Sami MunawarSamfunnskontakt og digital utvikling Reid Ivar B. DahlOppvekst Eskil Nygård/Konst kommunalsjef Pamela SudmannHelse og velferd kommunalsjef Britt Ellinor ScottSamfunn kommunalsjef Anne-Kristin Gangenes

Øvste administrative leiar i Time kommune er kommunedirektør.  
Time kommune har  
* tre tenesteområde, leia av kommunalsjef 
*  tre stabsområde, leia av stabsjef