Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Organisasjonskart

  

Administrativ_leiing_ - Klikk for stort bilete

 

 

   


 Kart over administrativ leiing

 

Øvste administrative leiar i Time kommune er kommunedirektør.  
Time kommune har  
* tre tenesteområde, leia av kommunalsjef 
*  fire stabsområde, leia av stabsjef 
 
Vil du vita meir om dei ulike områda, finn du informasjon ved å trykka på den aktuelle “boksen” på organisasjonskartet.  

Her kan du lasta opp organisasjonskartet (PDF, 358 kB)