Jegerprøven

Alle som skal jakta må ha bestått jegerprøven.

Jegerprøven  består av eit obligatorisk jegerprøvekurs og ein jegerprøve-eksamen. For å ta eksamen må du ha delteke på ni kurssamlingar, registrert deg som jegerprøvekandidat og betalt jegerprøvegebyret på kr 300,-.

Jegerprøveeksamen vert halden på Time rådhus. Ring Innbyggarservice på 51 77 60 00 for å avtala tid for eksamen.

Nettside for meir info: Jegerprøveeksamen.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00