• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilvising fysio- og ergoterapi

Informasjon

Dette skjemaet er unntatt offentligheit.

Opplysningane du gjev vert behandla konfidensielt.  Det betyr at ingen andre kan sjå det du fyller inn her.  Du har rett til innsyn i dei dokumenta som gjeld saka di.
Her kan du lese i lov om pasient- og brukerrettigheter.Betaling
Ein del tenester er betalingspliktige, og betaling vert kravd etter gjeldande forskrifter. Her finn du avgifter og prisar for Time kommune.


Klage- og innsynsrett
Mottatte vedtak på søknadar er enkeltvedtak og kan klagast på etter reglar i forvaltningsloven.

 
Lagring og bruk av opplysningar
Dersom du søker om eller tar i mot kommunale helse- og omsorgstenester, vert det registrert opplysningar om deg og behovet du har for hjelp. Desse opplysningane er ein del av journalen din og er konfidensielle.

Berre dei som treng det i arbeidet sitt skal ha tilgang til opplysningane, og dei har teieplikt.

Nokre av opplysningane vert registrerte etter ein eigen standard (IPLOS) og sende til kommunalt pasient- og brukarregister (KPR). Dette vert brukt til forskning og analysar, for å utvikla og betra helse- og omsorgstenestane i kommunane.


Time kommune lagrar all informasjon som er henta inn om brukarane i ein elektronisk pasientjournal. Denne er konfidensiell. Du som brukar har rett til innsyn i denne journalen.


Les meir på nettsida vår
Time kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstenester som du kan lesa meir om på nettsida vår her.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader