• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Innlevering av leigekontrakt ved sjølvbusetting

Aktuell bustad

Dersom du allereie har eit nettverk i Time, ønsker du gjerne å bu her. 
Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din.
 
Bustad

Finn deg ein aktuell bustad. Be utleigar laga til ein leigekontrakt med pris og vilkår utan nokre av partane signerer denne avtalen.

Det er viktig at denne avtalen ikkje blir signert før IMDi og kommunen har godkjent søknad om sjølvbusetting i kommunen.

/
Kven skal bu her?

Registrer DUF-nummer på alle personane i familien som skal bu i bustaden. (DUF-nr er ikkje det same som D-nummer).

Last opp usignert leigekontrakt*
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Du kan scanna inn eller ta eit bilde av leigekontrakten med mobilen. Hugs å ta med alle sidene av kontrakten.
Filtypar som kan lastast opp er: pdf, jpg, png, heic, jpeg
Leigekontrakten du lastar opp vil bli brukt av kommunen til å kontakta IMDi om sjølvbusetting.
Tittel
Filnavn
Kontaktperson

Skriv opp namn og telefonnummer som flyktningenheten kan ta kontakt med.

/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader