• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Reservasjon av kommunestyresalen

Informasjon

Så langt som det er mogleg bør ein sjekka i kalender for kommunestyresalen at ønska tidspunkt er ledig før det vert gjort ein forespørsel. 

Veiledning for å hente opp kalenderen i Outlook 

Reservasjonen blir bekrefta på epost når den er lagt inn av politisk sekretariat.

Merk at politiske møte og rigging til disse har fortrinnsrett. Dersom det vert politisk ekstramøte på kort varsel vil andre reservasjonar bli kansellerte. Det vil då bli gitt beskjed om dette.

 • Kommunestyresalen skal forlatast rydda og låst.

 • Stolar skal stå ryddig til borda. Har det vore mat/kaffi, skal borda tørkast.

 • Dør ut til terrassen skal vera låst.

 • Prosjektor og lydanlegg skal slås av

 • Bord/stolar/anna som vert tatt inn skal ryddast ut.

 • Lyset skal slås av.

Ved avvik, blir det vurdert gebyr på kr 750,-


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader