• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om helse- og velferdstenester

Informasjon

Dette skjemaet er unntatt offentligheit.

Opplysningane du gjev vert behandla konfidensielt.  Det betyr at ingen andre kan sjå det du fyller inn her.  Du har rett til innsyn i dei dokumenta som gjeld saka di.
Her kan du lese i lov om pasient- og brukerrettigheter.


Teneste- og samordningskontoret
Det er Teneste- og samordningskontoret som  behandler  søknadane til dei ulike tenestene. Søknaden vert behandla så snart alle opplysningar er henta inn.

Me gjer merksam på at det kan vera ventetid på nokre av tenestene våre, alt etter om me har ledig kapasitet eller ikkje for den tenesta du/de søker om.


Betaling
Ein del tenester er betalingspliktige, og betaling vert kravd etter gjeldande forskrifter. Her finn du avgifter og prisar for Time kommune.

Vilkår
Dei fleste tenestene krev at mottakar innfrir ulike vilkår. For eksempel krev tenesta praktisk hjelp i heimen (heimehjelp) at hushaldninga har tekniske/elektriske innretningar og anna nødvendig utstyr som er vanleg i ein heim.

Klage- og innsynsrett
Mottatte vedtak på søknadar er enkeltvedtak og kan klagast på etter reglar i forvaltningsloven.

 
Lagring og bruk av opplysningar
Dersom du søker om eller tar i mot kommunale helse- og omsorgstenester, vert det registrert opplysningar om deg og behovet du har for hjelp. Desse opplysningane er ein del av journalen din og er konfidensielle.

Berre dei som treng det i arbeidet sitt skal ha tilgang til opplysningane, og dei har teieplikt.

Nokre av opplysningane vert registrerte etter ein eigen standard (IPLOS) og sende til kommunalt pasient- og brukarregister (KPR). Dette vert brukt til forskning og analysar, for å utvikla og betra helse- og omsorgstenestane i kommunane.


Time kommune lagrar all informasjon som er henta inn om brukarane i ein elektronisk pasientjournal. Denne er konfidensiell. Du som brukar har rett til innsyn i denne journalen.

Dette skjemaet er unntatt offentligheit.

Opplysningane du gjev vert behandla konfidensielt.  Det betyr at ingen andre kan sjå det du fyller inn her.  Du har rett til innsyn i dei dokumenta som gjeld saka di.
Her kan du lese i lov om pasient- og brukerrettigheter.


Betaling
Ein del tenester er betalingspliktige, og betaling vert kravd etter gjeldande forskrifter. Her finn du avgifter og prisar for Time kommune.


Klage- og innsynsrett
Mottatte vedtak på søknadar er enkeltvedtak og kan klagast på etter reglar i forvaltningsloven.

 
Lagring og bruk av opplysningar
Dersom du søker om eller tar i mot kommunale helse- og omsorgstenester, vert det registrert opplysningar om deg og behovet du har for hjelp. Desse opplysningane er ein del av journalen din og er konfidensielle.

Berre dei som treng det i arbeidet sitt skal ha tilgang til opplysningane, og dei har teieplikt.

Nokre av opplysningane vert registrerte etter ein eigen standard (IPLOS) og sende til kommunalt pasient- og brukarregister (KPR). Dette vert brukt til forskning og analysar, for å utvikla og betra helse- og omsorgstenestane i kommunane.


Time kommune lagrar all informasjon som er henta inn om brukarane i ein elektronisk pasientjournal. Denne er konfidensiell. Du som brukar har rett til innsyn i denne journalen.

Personvern
Time kommune ser på informasjonssikkerheit og personvern som ein viktig del av verksemda.
Her kan du lesa meir om personvernerklæringa vår.

Les meir på nettsida vår
Time kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helse- og velferdtenester  som du kan lesa meir om på nettsida vår her.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader