• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om idrettsstipend

Statuttar

Formål
Idrettsstipendet skal stimulera unge utøvarar i Time til å utvikla seg i sin idrett, noko som i neste omgang kan bidra til heving av det idrettslege nivået i kommunen. Stipendet kan nyttast til trenarhjelp, deltaking i treningar, samlingar, konkurransar, samt utstyr til trening og konkurransar. I søknaden må ein oppgi formålet med stipendet, og trenings- og konkurranseopplegg må beskrivast.

Kven kan få idrettsstipendet
Idrettsstipendet kan ein gje til personar i aldersgruppa 15-25 år som gjennom trening og konkurransar tek aktivt del i idrettslivet som utøvarar.

Kandidatar til idrettsstipendet
Idrettsstipendet kan søkjast av enkeltpersonar i aldersgruppa 15-25 år som er aktiv i idrett, og som ønskjer vidare utvikling innan sitt område. Idrettsstipendet kan berre søkjast i eige namn. Stipendet kan berre tildelast same person ein gong.

Idrettsstipendet
Idrettsstipendet består av eit diplom og kr 25 000.

Avgjerd og utdeling
Levekår avgjer kven som får idrettsstipendet. Time idrettsråd skal ha høve til å uttala seg i førekant av Levekår si behandling av saka.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader