• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsbevilling/skjenkebevilling

Les dette før du fyller ut skjemaet

Før du går igang å fylle ut søknaden må du ha skaffa dokumentasjon som skal sendast saman med søknaden:


Dersom du søker om både skjenke-og serveringsbevilling skal alle vedlegg som står i oversikta nedanfor sendast inn. Merk at dei vedlegga som gjeld begge må sendast inn uansett om du søkjer kun skjenkebevilling ELLER serveringsbevilling.

Serveringsbevilling:

 • Dokumentasjon på at dagleg leiar har bestått etablerarprøva
 • Dokumentasjon på at dagleg leiar er tilsett ved serveringsstaden

Skjenkebevilling:

 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve for skjenkestyrar og stedfortredar
 • Dokumentasjon for styrar og vara jobber på skjenkestaden.
 • Dokumentasjon på at dei tilsette mottek lønn som er lik eller høgare enn det som framgår av forskrift av 12. oktober 2018 nr. 1700 om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings, serverings- og cateringvirksomheter (minstelønn). Stadfestinga må vera signert av revisor
 • Stadfesting på at grunneigar tillet uteservering dersom det vert søkt om utandørs servering
 • Opplysningar om bakanforliggande eigarforhold, for eksempel eigarar bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er heilt eller delvis eigd av andre selskap

Gjeld både serverings-og skjenkebevilling:

 • Leige-, framleigeavtale eller skjøte.
 • Teikning av lokalet innandørs (og utandørs dersom aktuelt)
 • Firmaattest for alle firma som er involverte i drifta
 • Kjøpekontrakt eller annan dokumentasjon som viser at det har vore eigarskifte, dersom du søker om løyve etter eigarskifte

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader