• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

 1. Skjenkestyrar/vara
 2. Skjenketider

Søknad om serveringsbevilling/skjenkebevilling

 • Skal du starta ein serveringsstad må du ha serveringsbevilling.
 • Dersom du i tillegg ønkjer å skjenka alkohol må du søkja om skjenkebevilling.
 • Tar du over ein eksistarende serveringsstad må du søkja om eiga bevilling seinest 30 dagar etter at du inngjekk avtale om overtaking av verksemda.

Søknad om skjenkebevilling og serveringsbevilling vert behandla kvar for seg:

 • Søknad om skjenkebevilling vert behandla av Time formannskap. Saksbehandlingstida kan vera mellom to til tre månadar avhengig av når formannskapet har møte. Etter reglane i alkohollova skal kommunen senda søknaden til politiet for uttale og vandelssjekk av dei sentrale personane som skal vera ansvarlege for skjenking av alkohol. I tillegg skal søknaden  sendast sosialtenesta til uttale. For nærare informasjon om kor lang tid det tek å behandla søknaden i kvart enkelt tilfelle, anbefaler me at søkjar kontaktar Time kommune før innlevering av søknad.
 • Søknad om serveringsbevilling vert behandla fortløpande og har normalt kortare saksbehandlingstid.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Time kommune | Brukarstøtte telefon 51 77 60 00 | Brukarstøtte e-post: post@time.kommune.no