• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om torg-/salsplass

Innleiing

Ansvarleg kontaktperson
/
/

Frivillige lag- og organisasjonar, politiske parti, næringsdrivande og privatpersonar kan søkje om å nytte torget eller delar av torget.

Leige av torget er gratis.

Det vil normalt ikkje bli godkjent arrangement på torget i tida mellom kl. 0100 og 0800.

Dei som skal selja mat og/eller drikke må ha Serveringsløyve  (Frivillige lag- og organisasjoner har fritak frå dette).

Ingen kan selja, servera eller bruka alkohol på torget utan at kommunen har gitt løyve til dette.

Ved større arrangement på Bryne torg, vil det ikkje bli leigd ut plass til andre.

Om arrangementet er av ein slik karakter at det er krav om godkjenning frå politi og/eller brannvesen er søkjar sjølv ansvarleg for å innhente slik godkjenning.

Alle som nyttar Bryne torg har ansvar for å rydda opp etter seg. I tillegg må ein forhalde seg til ( politivedtekt for Time kommune )


Dato
Alle som nytta Bryne torg, har ansvar for å rydda opp etter seg.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader