Varsel om oppstart: Plan 0504.00 - Detaljregulering for hovedvannledning vest, Time

IVAR oppgraderer vassforsyninga i regionen og varslar oppstart av planarbeid og høyring av forslag til planprogram for Ny hovedvannledning vest frå Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger.

Føremålet med planarbeidet er ny hovud vassleidning frå Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger.

 

Har du merknader til planarbeidet

Send e-post til vos@cowi.com . Adresse: COWI, Postboks 2422 Solheimsviken, 5824 Bergen. Dei som ønskjer tilsendt papirutgåve av dokumenta, tek kontakt med COWI v/ Vidar Østerbø tlf.nr. 952 33 871.

Merk sendinga med prosjektnummer A099570, kommune og gards- og bruksnummer.

 

Merknader til varsel om oppstart av planarbeid kan sendast til COWI innan 14. september 2018.

 

 

Informasjonsmøter
Tid og stad for informasjonsmøter med grunneigarar i varslingssonen er onsdag 29. august klokka 12:00 og 18:00 for Gjesdal, Klepp og Time på Kverneland samfunnshus. Gamle Aaslandsvei 7, 4355 Kverneland (http://www.samfen.no/ )

 

 

Vedlegg:

  1. Varsling frå IVAR (PDF, 319 kB)
  2. Planinitiativ (PDF, 2 MB)
  3. Oppstartsmøtereferat (PDF, 170 kB)
  4. Planprogram (PDF, 4 MB)
  5. Notat - Trasevurderinger Engelsvåg, Klepp - Tjensvoll, Stavanger (PDF, 14 MB)

 

  1.  
  2.  
  3.  
  1.  
  2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Anita Helstrup. Sist endra 29.06.2018
Fann du det du leita etter?