Økonomiavdelinga

Stabsområdet skal bistå verksemdleiarane og gje leiarstøtte på sitt område.

I økonomiavdelinga ligg oppgåver som

  • rekneskap og budsjettKlikk for stort bilete Ingeborg Skrudland  
  • innkjøp og innkjøpsavtalar
  • planarbeid og ananlyse
  • kontrollar

Leiar for økonomiavdelinga er økonomisjef Aud Steinsland  
 

Kontaktinfo

Aud Steinsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 51 77 60 04
Mobil 971 90 611