Leiar digitalisering og utvikling

Leiar for stabsområdet Digitalisering- og utvikling er Espen Kverneland.

I Digitalisering- og utviklingsavdelinga ligg oppgåver som  

  • drift av alle kommunen sine ikt-system
  • lisenshandtering
  • installasjon og oppfølging av alle ikt-systema
  • brukarstøtte
  • innkjøp av ikt-utstyr

Målet med digitaliserings- og utviklingsarbeidet er at Time kommune skal levera best mogleg teneste til lågast mogleg kostnad.

Espen Kvernland - Leiar for Digitalisering og utvikling - Klikk for stort bileteEspen Kvernland 


 

Kontaktinfo

Espen Kverneland
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 60 94
Mobil 911 08 746