Kommunalsjef Omsorg Britt Ellinor Scott

Leiar for tenesteområdet oppvekst er kommunalsjef  Britt Ellinor Scott

Fagleg trygge medarbeidarar, tilsette og leiarar er viktig i dette arbeidet, samt ein open og tett dialog med brukarar og pårørande.     Målet er gje rett hjelp til rett tid på riktig nivå i omsorgstrappa.
Tenesteområdet omfattar

 

  • Teneste- og samordningskontoret,
  • Heimetenesta,
  • Miljøtenesta,
  • Psykisk helse og rusarbeid og
  • Institusjonstenesta.

Kommunalsjef Omsorg  - Klikk for stort bileteBritt Ellinor Scott Ingeborg Skrudland  


 

Kontaktinfo

Britt Ellinor Scott
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 77 60 03
Mobil 952 36 258