Kommunalsjef Samfunn Bjørn Meling

Tenesteområdet har som oppgåve å driva og utvikla allmenne tiltak og tenester for innbyggarane. 

Innbyggarane skal vera sikra

  • førebyggande helsearbeid,kommunalsjef Samfunn  - Klikk for stort bilete Ingeborg Skrudland  
  • nødvendig helsehjelp,
  • hjelp til nødvendig livsopphald,
  • kultur- bibliotek- og fritidstilbod 
  • kommunaltekniske tenester,
  • planlegging, utbygging,
  • drift- og vedlikehald av kommunale bygg, anlegg og uteområde samt
  • nødvendig oppfølging av landbruks- miljø- og kulturverninteresser.

I tenesteområdet er desse verksemdene
- Eigedom
- Flyktningetenesta 
- Helse- og rehabilitering  
- Kultur 
- Nav Klepp/Time 
- Plan og utbygging 
- Samfunn- og landbruksforvaltning 

 


 

Kontaktinfo

Bjørn Meling
Kommunalsjef
E-post
Telefon 51 77 62 02
Mobil 900 94 090