Digitalisering og utviklingsavdeling

Stabsområdet skal bistå verksemdleiarane og gje leiarstøtte på sitt område.


 

I Digitalisering og utviklingsavdelinga ligg oppgåver somKlikk for stort bilete Ingeborg Skrudland  

  • drift av alle kommunen sine ikt-system
  • lisenshandtering
  • installasjon og oppfølging av alle ikt-systema
  • brukarstøtte
  • innkjøp av ikt-utstyr

Målsetting av digitaliserings- og utviklingsarbeidet er at Time kommune skal levera best mogleg teneste til lågast mogleg kostnad.

Leiar for stabsområdet Digitalings- og utviklingsavdelinga er digitaliserings- og utviklingssjef Espen Kverneland.
 

Kontaktinfo

Espen Kverneland
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 60 94
Mobil 911 08 746