Kven svarer på kva?

Kemneren

  • sender deg skatteoppgjeret
  • betaler ut skatt du har til gode
  • sender deg betalingskort for restskatt

Skattekontoret

  • skriv ut skattekort og forskottsskatt
  • sender ut forslag til skattemelding
  • fastset skatt på inntekter og formue

Kontaktinformasjon til skattekontoret

Opningstider

Opningstider til kemnerkontoret

Måndag - fredag kl 09:00 - 14:30

Adresse

Besøksadresse

Røyrvika 2, 4340 Bryne

Postadresse

Postboks 38, 4349 Bryne

Tlf; (+47) 51 77 60 00

E-post; skatt@time.kommune.no