Isbanen på Bryne torg

Isbanen på Bryne torg er stengt for i år. Om det vert isbane vinteren 23/24 vert avgjort hausten 2023.

Du kan leiga skøyter frå boda som står plassert på torget. Dette er ei tillitsbasert løysing og boda er alltid open.

Følg gjerne Isbanen på Bryne torg på Facebook for meir informasjon og siste nytt.

Isbanen på Bryne torg vert finansiert av Brynes vel, Bryne næringsforening, Jærdagen og Jærnåttå og Time kommune.

Kart