Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken skal gje personar over 70 år i Time kommune eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet. 

Arrangement i regi av Den kulturelle spaserstokken er alltid gratis og vert oftast lagt til Sivdammen velferdssenter, Bryneheimen og Kvernaland velferdssenter. Målgruppa for Den kulturelle spaserstokken er alle over 70 år.

Deler av tilbodet vert finansiert med midlar frå Rogaland fylkeskommune.

Program for våren 2020

Fredag 14. februar kl. 10.30, Bryneheimen: Han Innante (Torolf Nordbø)
Fredag 14. februar kl. 13.30, Sivdammen velferdssenter: Han Innante (Torolf Nordbø)
Onsdag 5. mars kl. 12.00, Sivdammen velferdssenter: Fleirkulturell lunsj. Påmelding til Tone Lise Vaule: 93097343
Onsdag 22. april kl. 10.30, Bryneheimen: Kunstprosjekt ved Matthew Bryans
Onsdag 22. april kl. 12.30, Sivdammen velferdssenter: Kunstprosjekt ved Matthew Bryans
Tysdag 5. mai kl. 10.30, Bryneheimen: Skromlehjulet figurteater syner forestillinga "Evergreen"

Konsertar med TrioTriol våren 2020

TrioTriol består av tre tilsette i Time kulturskule som byr på eit variert musikkprogram gjennom sine konsertar. Trioen består av Kari Kaald Reiten- piano og sang // Åsa Lindroos – fløyte // Ulvi Hasanli - fiolin

Januar 
Onsdag  29. Sivdammen velferdssenter kl. 10.15, Sivdamheimen kl. 11.00, Svendsenhuset kl. 11.45
Onsdag  25. Bryneheimen kl. 10.30, Kvernaland omsorgsenter kl. 11.30
        
Februar 
Onsdag 5. Bryneheimen kl. 10.30, Kvernaland omsorgssenter kl. 11.30

Kulturskuleveke. Konsertar med elevar og lærarar:
Måndag 17. Kvernaland omsorgssenter kl. 10.30
Tysdag 18. Bryneheimen kl. 10.30
Onsdag 19. Sivdammen velferdssenter kl. 10.30
Torsdag 20. Sivdamheimen kl. 10.30
    
Mars 
Onsdag 4. Sivdammen velferdssenter kl. 12.00 (Livsgledefestivalen - påmelding)
Onsdag 11. Bryneheimen kl. 10.30, Kvernaland omsorgssenter kl. 11.30
Onsdag 18. Sivdammen velferdssenter kl. 10.15, Sivdamheimen kl. 11.00, Svendsenhuset kl. 11.45

Mai
Onsdag 6. Bryneheimen 10.30, Kvernaland omsorgssenter kl. 11.30
Onsdag 13. Sivdammen velferdssenter kl. 10.15, Sivdamheimen kl. 11.00, Svendsenhuset kl. 11.45

Juni
Onsdag 3. Bryneheimen kl. 10.30, Kvernaland omsorgssenter kl. 11.30
Onsdag 10. Sivdammen velferdssenter kl. 10.15, Sivdamheimen kl. 11.00, Svendsenhuset kl. 11.45

Kontaktinfo

Ingve Lende
Rådgiver
E-post
Telefon 51 77 61 65
Mobil 412 20 526