Råd og rettleiing

.

Råd og rettleiing

Nedsatt funksjonsevne

Bufetat har laget en oversikt over ulike tema som kan være nyttige. Det er tema som blant annet går på Hva er nedsatt funksjonsevne?, rettighetene til personer med utviklingshemming og vern mot overgrep.

Nedsatt funksjonsevne

 

 

Digital fullmakt

Har du  lurt på dette med digital fullmakt?

Bjørg er snart 80 år og har den siste tida blitt litt meir ustødig til beins og meir avhengig av praktisk hjelp. Ho får nå hjelp av heimesjukepleia som kjem innom henne eitt par gonger i veka. Nå som Bjørg har fått eit større behov for hjelp i kvardagen, vil Hilde, dotter hennar, at hun skal følga opp mora si litt tettare. 

Hilde ber mor si om å få tilgang til hennar  brukar på Helsenorge, slik at ho kan administrera og følga opp den helsehjelpa Bjørg treng. Bjørg takker ja til dette og dei set seg ned framfor pc'en. Men først treng Hilde å få ei fullmakt frå mor si.

Det er enkelt å gje og få fullmakt for bruk av tenester på Helsenorge. Hvis Bjørg gir fullt samtykke til det, kan Hilde gå inn på Helsenorge på vegne av Bjørg og sjekka når heimesjukepleiaren har avtale om å koma, avbestilla timen dersom det ikkje passar og fornya resepter på medisin som Bjørg treng.

Slik gir du fullmakt:

• Logg inn på Helsenorge
• Trykk på namnet ditt øvst til høyre
• Gå til "Fullmakter" i lista
• Trykk på "Gi ny fullmakt"
• Vel eit familiemedlem frå lista eller oppgi ein annan person og vedkommande sitt fødselsnummer
• Trykk "Neste"
• Vel deretter kor lenge fullmakta skal vera gyldig og kva fullmakta skal gjelda for
• Avslutt med å trykka "Opprett fullmakt"

Ønsker du meir informasjon? Les meir om korleis du kan bruka tenestene på andre sine vegne på Helsenorge.

Du kan og kontakta Helsenorge ved å ringa på telefon 23 32 70 00.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt er eit privatrettsleg alternativ til vanleg vergemål. Vergemålsloven definerer framtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Vel du å oppretta ei framtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgjevar». Personen du vel til å ivareta interessene dine, vert omtala som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordninga er i utgangspunktet gratis og du kan sjølv skriva framtidsfullmakta. Dersom du vel å få hjelp av ein advokat, må du betala advokaten for arbeidet.

Fremtidsfullmaktens innhald og utforming

Bestem kva  fullmakten skal omfatte

Kva gjer eg etter at fremtidsfullmakta er oppretta ?

Når fremtidsfullmakten trer i kraft

Stadfesting av fullmakten

Mal for fremtidsfullmakt (PDF, 32 kB)

 

 

 

Telefonnummer omsorgstenester

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00