Røyrvika omsorgbustadar

Heildøgns omsorgbustad med bemanning for menneske med fysisk, psykisk og /eller kognitiv svikt.

For å få tilbod om omsorgsbustad tilrettelagt for heildøgnstenester må den som søkjer ha ei varig og omfattande behov for helse- og omsorgstenester.

 

 Husleige etter kommunale takstar  

Prisar institusjon, dag- og aktivitetsenter med og utan transport, middag/dessert heimebuande, middag/kaffemat bukollektiv og utkjøyring hjelpemiddel
Helse- og velferd
Tenster pris
Korttidsopphald i institusjon 193 kr per døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 110 kr per dag/natt
Leie av tryggleiksalarm/GPS 379 kr per månad
Aktivitetssenter 100% 660 kr per månad
Aktivitetssenter 40% 264 kr per måned
Aktivitetssenter 20% 131 kr per måned
Dagsenter 162 kr per dag
- med transport + 65 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 200 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 89 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 134 kr per dag
Utkjøyring av hjelpemiddel frå hjelpemiddellageret 216 kr per tur
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst

 

 

 Søknadsskjema

 

Aktuelle telefonnummer

Kontaktinfo

Bjarte Sælevik
Leder
E-post
Telefon 51 77 62 85
Mobil 45 45 26 48
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Røyrvika 11B, 4344 Bryne