Bufellesskap og ambulerande tenester

  • Svertingstad bufellskap er for  menneske med samtidig psykisk helse- og rusproblem
  • Kolheia bufellesskap er for menneske med alvorleg psykisk helsesvikt 
  • Ambulerande tenester er timebaserte tenester til heimebuande menneske med psykisk og fysisk funksjonssvikt

Formålet med denne tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i dine ressursar, ønske og mål. Me arbeider Recovery-orientert.

 

Kontakt oss
Telefonnummer Bufellesskap og ambulerende tenester
Bufellesskap Kontakttelefon Avdelingsleiar
Kolheia 970 06 859 959 15 934
Svertingstad 954 96 086 959 15 934

 

 

 Søknadsskjema


 

Kontaktinfo

Bjarte Sælevik
Leder
E-post
Telefon 51 77 62 85
Mobil 45 45 26 48
Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 47 60 81 60