Koronavaksine

Anbefalingar for våren 2023:

  • Ny oppfriskingsdose vert anbefalt til personar 75 år og eldre, samt bebuarar på sjukeheim.
  • Alle frå 5 år og oppover har tilbod om gratis vaksine mot koronavirus. Her kan du vaksinera deg:
  • Ny dose vil vera særleg aktuelt for dei som ikkje har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon tidlegare og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.
  • Det bør ha gått meir enn 6 månadar sidan førre dose
  • Vaksinering bør gjennomførast i løpet av april.

Kor kan du vaksinera deg?

Vaksne og barn over 12 år kan vaksinera seg på desse apoteka:

Apotek 1 på Kverneland

Adresse: Leirfenvegen 1, 4355 Kvernaland

 Trykk her for timebestilling på nett nett eller ring tlf. 51 42 43 00.

Me vaksinerer måndagar. Bestill time via nett eller telefon over.

 
Apotek 1 Viben på Bryne

Adresse:  Arne Garborgs veg 15/17, 4340 Bryne

Trykk her for timebestilling på nett eller ring tlf. 51 77 07 77.

Me vaksinerer onsdagar mellom kl 09.00-14.30.  
Bestill time via nett eller telefon over. Moglegheit for drop in.

Onsdagane 9. og 16. august vil det ikkje vera høve å få vaksine på Apotek 1 Viben, Bryne. 

 

Barn frå 5 til 11 år 

Vaksinering av denne aldersgruppa skjer på Bryne helsestasjon. 

For timebestilling ring tlf. 51 77 62 36 (telefontid 08:00-13:00)

Bryne helsestasjon held til i første etasje i Hulda Garborgsveg 8, 4344 Bryne 

 

Kor mange dosar kan du ta?

Grunnvaksinasjon

  • To dosar til alle over 5 år (anbefalt for alle over 18 år). Viktig informasjon om vaksine til dei mellom 5-15 år her
  • Tre dosar til alle over 5 år med alvorleg svekka immunforsvar 
  • Det må gå minst 21 dagar mellom første og andre dose ved Pfizer vaksine, og minst 28 dager ved Moderna. Ved kombinasjon av Pfizer og Moderna må det også gå minst 28 dagar. For personar under 18 år bør det gå mellom 8-12 veker mellom dose ein og to. For personar med alvorleg svekka immunforsvar må det gå minst fire veker mellom dose to og tre. 

Oppfriskningsdose sommaren/hausten 2022

Har du hatt covid-19?

Dersom du har hatt covid-19, får du best effekt av vaksinen dersom du ventar 3-4 månader etter infeksjonen før du vaksinerer deg, men du kan ta den allerede 3 veker etter infeksjonen.

Infeksjonen erstattar likevel ikkje oppfriskingsdose i koronasertifikatet. Gjennomgått covid-19 gir gyldig koronasertifikat i 180 dagar etter prøvedatoen. For å få gyldig koronasertifikat etter det må ein ta ein oppfriskingsdose. Du finn meir utfyllande informasjon om dette her.

koronasertifikatet ditt kan sjå kor tid du tok siste dose.

Vaksinetype
Per nå vaksinerer me med Pfizer-vaksine. 

Spørsmål?

Her finn du fleire spørsmål og svar om vaksinen og vaksinering.