Koronavaksine - informasjon og timebestilling

Alle frå 5 år og oppover har tilbod om gratis vaksine mot koronavirus. Her kan du vaksinera deg:

Vaksne og barn over 12 år 

Apotek 1 på Kverneland

Adresse: Leirfenvegen 1, 4355 Kvernaland

 Trykk her for timebestilling på nett eller ring tlf. 51 42 43 00.

Drop in-tilbod: Måndager kl. 09:00-15:00  (krev ikkje bestilling på førehand). NB:  Ikkje i vekene 32-35.

 
Apotek 1 Viben på Bryne

Adresse:  Arne Garborgs veg 15/17, 4340 Bryne

Trykk her for timebestilling på nett eller ring tlf. 51 77 07 77.

Drop in-tilbod: Onsdag og torsdager kl. 09.00-14.30 (krev ikkje bestilling på førehand). NB: Ikkje i veke 28 og 29. 

 

Barn frå 5 til 11 år 

Vaksinering av denne aldersgruppa skjer på Bryne helsestasjon. 

For timebestilling ring tlf. 51 77 62 36 (telefontid 08:00-13:00)

Bryne helsestasjon held til i første etasje i Hulda Garborgsveg 8, 4344 Bryne 

 

Kor mange dosar kan du ta?

Første og andre dose 

 • Alle over 5 år (anbefalt for alle over 16 år). Viktig informasjon om vaksine til dei mellom 5-15 år her
 • Det må gå minst 21 dagar mellom første og andre dose ved Pfizer vaksine, og minst 28 dager ved Moderna. Ved kombinasjon av Pfizer og Moderna må det også gå minst 28 dagar. For personar under 18 år bør det gå mellom 8-12 veker mellom dose ein og to. 

Tredje dose

 • Alle over 18 år (tredje vaksinedose er anbefalt for alle over 45 år).
 • 5-17 år med alvorleg svekka immunforsvar. 
 • Det må gå minst 20 veker mellom dose to og dose tre med koronavaksine. For personar med alvorleg svekka immunforsvar må det gå minst fire veker mellom dose to og tre. 

Fjerde dose

 • Personar over 18 år med alvorleg svekka immunforsvar er anbefalt ein fjerde dose som oppfriskingsdose.
 • Personar som er 75 år eller eldre (født 1947 eller tidlegare) er anbefalt å ta fjerde dose. Det vert drop-in vaksinering for denne aldersgruppa på rådhuset 21. juli, 4. august og 8. august kl. 10.00-14.00. Det er ikkje mogleg å bestilla tid, møt opp på det tidspunktet som passar deg best. 
 • Det er mogleg å bestilla tid for 4. dose på Apotek 1 Kverneland og Apotek 1 Viben på Bryne frå veke 30. 
 • Det må gå minst fire månader mellom tredje og fjerde dose.

Har du hatt covid-19?

 • Dersom du har hatt covid-19, får du best effekt av vaksinen dersom du ventar 3-6 månader etter infeksjonen før du vaksinerer deg, men du kan ta den allerede 3 veker etter infeksjonen.

  Infeksjonen erstattar likevel ikkje oppfriskingsdose i koronasertifikatet. Gjennomgått covid-19 gir gyldig koronasertifikat i 180 dagar etter prøvedatoen. For å få gyldig koronasertifikat etter det må ein ta ein oppfriskingsdose. Du finn meir utfyllande informasjon om dette her.

koronasertifikatet ditt kan sjå kor tid du tok siste dose.

Vaksinetype
Per nå vaksinerer me med Pfizer-vaksine. 

Spørsmål?

Her finn du fleire spørsmål og svar om vaksinen og vaksinering.