Syn- og hørselskontakt

Time kommune har samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland.
Tilbodet gjeld alle aldersgrupper.

 skjema for tilvisning

 

Synskontakt
 • råd og rettleiing til samarbeidspartnarar i kommunen
 • kartlegga behov i brukaren sitt nærmiljø
 • auka bevisstheten hos brukar om eigne ressursar
 • visa til rett fagperson 
 • tett samarbeid med hjelpemiddelsentralen i Rogaland og lokale fagpersonar som optikar, augelege, vaksenopplæring og andre
 • utprøving av enkelte synshjelpemiddel
 • hjelp med søknadsprosessen
 • opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • følga opp ved heimebesøk
Hørselskontakt
 • motivera til å bruka høyreapparat og andre hørselstekniske hjelpemiddel
 • prøva ut enkle hørselstekniske hjelpemiddel
 • hjelp med søknadsprosessen
 • oppfylging ved heimebesøk
 • skilla teknisk feil frå feil bruk av hjelpemidla
 • visa til rett fagperson
 • tilbakelevering av hjelpemiddel                                                
 • samarbeid med hjelpemiddelsentralen i Rogaland                       
 • formidla kontakt med lokalt hørselslag og lokale hørselshjelparar
Korleis få kontakt med syn- og hørselskontakt?


Ring vår Syn- og hørselskontakt på telefonnummer: 908 12 258 eller ring Innbyggarservice.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00