Frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir primært støtte til fysisk aktivitet, kosthald, tobakkrettleiing. Det gis og rettleiing innan søvn, til livs- og stressmestring, samt det å leva med langvarige helseutfordringar. Tilbodet er for deg over 18 år.

Tilvisningsskjema for frisklivsentralen

 

Kva tilbod har Friskliv?
 • Individuelle helsesamtalar
 • Treningsgrupper på Frisklivsentralen i Time
  • Friskliv Jæren timeplan
  • Friskliv SENIOR treningar
Kva type kurs har Frisklivsentralen?
 • Bra mat for betre helse
 • Tankeviruskurs
 • Kvardagsgledekurs
 • Søvnkurs
 • Friskliv ung
Kven kan tilvisa?

Du kan sjølv ta kontakt med frisklivssentralen, eller verta tilvist av fastlege eller anna helsepersonell. Om du har behov for kostrettleiing knytta til spesifikke probemstillingar eller diagnosar ber me deg ta kontakt med klinisk ernæringsfysiolog. 

Tilbod Friskliv Jæren


Frisklivssentralen i Time samarbeider tett med frisklivssentralane i Gjesdal, Klepp og Hå. Den individuelle oppfølginga får du i heimkommunen din. Du kan nytta gruppetilboda i alle dei fire nemnde kommunane. For meir informasjon om tilbudet på Friskliv Jæren:

Frisklivsentralen si felles nettside.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale med oss eller skriv e-post til friskliv@time.kommune.no