Ergoterapi for barn 0 - 16 år

Ergoterapeuten hjelper menneske å fungera optimalt i kvardagen når dei har problem med daglige gjeremål på grunn av sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne.

Henvisning til fysio- og ergoterapitenesten, barn 

 

Kven kan få ergoterapi for barn mellom 0-16 år?

Barn som av ulike grunner har nedsett funksjonsevne kan få hjelp av ein ergoterapeut.

Nettside for habiliteringstjenesten for barn og unge i Rogaland.

Kva kan barneergoterapeut hjelpa deg med?
  • Kartlegga funksjon
  • Kartlegga aktivitetsutføring og trena daglege aktivitetar (ADL)
  • Vurdering og trening av hånd/finmotorikk
  • Vurdera, prøva ut, søka om og tilpassa hjelpemiddel
  • Tilrettelegging i heim, skule eller barnehage
  • Rådgjeving og rettleiing til føresette og samarbeidspartnarar
  • Tett samarbeid med barnefysioterapeut

 

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan få tilvising frå helsesøster, lege, barnehage, skule, spesialisthelsetjenesten eller andre med godkjenning frå føresette.

Tilvisningsskjema til kommunal ergoterapeut gjeld berre for innbyggjarar i Time kommune.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til ergoterapeut barn er 993 15 898

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Trallfavegen 4
4340 Bryne

Kart