Frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir primært støtte til fysisk aktivitet, kosthald, snus- og røykeslutt. Det gis og rettleiing innan søvn, til livs- og stressmestring, samt det å leva med langvarige helseutfordringar.

Er for deg over 18 år

Frisklivsentralen gir strukturert, tilpassa og tidsavgrensa oppfølging basert på individuell rettleiing og tilbod i gruppe.

Tilbod:

 • Individuelle helsesamtalar
  • Treningsgrupper på Frisklivsentralen i Time
   • Friskliv Jæren timeplan
   • Trening i varmtvassbasseng
   • Friskliv SENIOR treningar
   • Friskliv UNG treningar
     
  • Kurs
   • Bra mat for betre helse
   • Røykesluttkurs
   • Tankeviruskurs
   • Kvardagsgledekurs
   • Søvnkurs


Du kan sjølv ta kontakt med frisklivssentralen, eller verta tilvist av fastlege eller anna helsepersonell.

Tilvisningsskjema for frisklivsentralen


Frisklivssentralen i Time samarbeider tett med frisklivssentralane i Gjesdal, Klepp og Hå. Den individuelle oppfølginga får du i heimkommunen din. Du kan nytta gruppetilboda i alle dei fire nemnde kommunane. For meir informasjon om tilbudet på Friskliv Jæren:

Frisklivsentralen si felles nettside.

 

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale med oss:
Tysdag til fredag: Gunnhild Oftedal (tlf. 411 06 242)
Tysdag og torsdag: Ingrid Edland (tlf. 477 58 281)
Eller skriv e-post til friskliv@time.kommune.no 

 

Timehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4, Bryne - Klikk for stort bileteTimehallen, 2. etasje. Trallfavegen 4, Bryne

Kontaktinfo

Gunhild Flatin Oftedal
Spesialfysioterapeut
E-post
Telefon 51 77 63 19
Mobil 411 06 242
Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.