Praktisk hjelp heime

Praktisk hjelp heime er eit tilbod til deg som grunna nedsett helsetilstand er heilt avhengig av hjelp for å kunna gjennomføra dine daglege gjeremål, leva og bu sjølvstendig.

Du kan få hjelp til dei nødvenige oppgåvene som du sjølv ikkje meitrar. Tenesta kan omfatta reingjering av rom som du bruker i det daglege. Det er vanleg å innvilga inntil 1,5 timar hjelp kvar tredje veke.

Søk Praktisk hjelp heime her

 

Det er eigenbetaling for denne tenesta.

 

Prisar for omsorg

 

I tilegg til dei kommunalt tilsette heimehjelparane er det mogleg å velja privat leverandør: Hjemmeomsorg A/S.  

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160