Middag levert heime

Dette er ei teneste til menneske som bur heime og på grunn av nedsett funksjonsevne treng å få middagen ferdig levert.

Slik er tenesta

Ordninga går ut på å levere middag på døra to gonger i veka – tysdag og fredag. Talet porsjonar er valfritt, og du kan velja frå ein meny. Middagen vert levert i ferdige porsjonar, men må varmast opp. Det vert derfor tilrådd å ha tilgang til mikrobølgjeomn.

Middagen må oppbevarast i kjøleskap i 0-4 grader og behandlast som ferskvarer. Måltidet skal varmast opp i 3-4 minutt  rett før bruk.

Tenesta vert tildelt  etter kommunen sine retningsliner og dei vilkåra som gjeld for denne tenesta.

Forhold som det vert lagt vekt på er om søkjaren sjølv, eller ved hjelp av pårørande, er i stand til:

  • å handla middagsmat
  • å tilbereda denne på ein tilfredsstillande måte
  • å setja saman eit sunt og variert kosthald

 Søk matombringing her

 

Det er eigenbetaling for denne tenesta.

 

Prisar for omsorg