Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er ei førebyggjande og rehabiliterande teneste for deg som bur heime. Du må vera motivert for rettleiing og trening slik at du i større grad kan klare deg sjølv i kvardagen.

Slik er tenesta

Me startar med å spørja: «Kva er viktig for deg?» For mange vil dette vera å stella seg sjølv, laga mat, gå i butikken, leike med barnebarn eller gå på kafé.
Kvardagsrehabilitering arbeider tverrfagleg med ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleiar og ressurspersonar frå heimesjukepleia. Dei kjem heim til deg i ei tidsavgrensa periode for trena, gje råd og støtta deg i å nå dei måla du har sett deg. 

Kvardagsrehabiitering har og  tilbod om helsefremmande heimebesøk. Det er eit tilbod til deg over 70 år som bur heime og som ønsker informasjon om kva du kan gjera for å bevare funksjonsevne og helse lengst mogleg. Du kan ta kontakt og laga ein avtale på telefonnummer 476 78 198. 
Her kan du kan lese meir om Helseframmande heimebesøk (PDF, 918 kB) 

 Søk kvardagsrehabilitering her

 

Det er ingen eigenbetaling for kvardagsrehabilitering.

 

Telefonnummer til aktuelle avdelingar

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160
Anne-Merete Hauge Håland
Koordinator Kvardagsrehabilitering
Mobil 959 94 331

Adresse

Røyrvika 10, 4344 Bryne

Kart