Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Time kommue består av demenskoordinator, ergoterapeut, hjelpepleiar og lege tilknytt team

I Time kommune er det fastlegen som viser deg til hukommelsesteamet dersom det er behov for kartlegging og utgreiing.  

Hukommelsesteamet kan:

  • Lytta til deg og din familie
  • Kartlegga og greia ut i samarbeid med fastlegen
  • Finna praktiske løysningar i kvardagen, inkludert formidling av hjelpemiddel
  • Informera om tilbod og tenester

Har du nylig fått ein demensdiagnose ?

Då kan du eller dine pårørande kontakte demenskoordinator

Oppfølging etter demensdiagnose er tenesta vår som tilbyr:

  • fast kontakt person
  • oppfølging, med fokus på tidlig innsats, etter at diagnose er sett
  • erfaring og kunnskap om demens
  • avlaste pårørande og hjelpa til at kvardagsproblem ikkje rekk å verta uløyselege
  • styrka deg og dine pårørande si evne til å handtera den nye livsstuasjonen dykkar

Brosjyre demenskoordinator (PDF, 400 kB).

Kurs

Her er programmet for brukar- og pårørandeskulen (PDF, 316 kB)  som vert avhalden frå og med veke 42 i 2020.

 

Nyttige lenker:

Demenslinjen tlf. 23 12 00 40

 

Det er ingen eigenbetaling for tenesta.

 

Telefonnummer til aktuelle avdelingar

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160
Gunhild Hetland Thrana
Demenskoordinator
E-post
Telefon 51 77 60 87
Mobil 904 07 110

Adresse

Røyrvika 12, 4344 Bryne