Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Time kommue består av demenskoordinator, ergoterapeut, hjelpepleiar og lege tilknytt team

I Time kommune er det fastlegen som viser deg til hukommelsesteamet dersom det er behov for kartlegging og utgreiing.  

Hukommelsesteamet kan:

  • Lytta til deg og din familie
  • Kartlegga og greia ut i samarbeid med fastlegen
  • Finna praktiske løysningar i kvardagen, inkludert formidling av hjelpemiddel
  • Informera om tilbod og tenester

Har du nylig fått ein demensdiagnose ?

Då kan du eller dine pårørande kontakte demenskoordinator

Oppfølging etter demensdiagnose er tenesta vår som tilbyr:

  • fast kontakt person
  • oppfølging, med fokus på tidlig innsats, etter at diagnose er sett
  • erfaring og kunnskap om demens
  • avlaste pårørande og hjelpa til at kvardagsproblem ikkje rekk å verta uløyselege
  • styrka deg og dine pårørande si evne til å handtera den nye livsstuasjonen dykkar

 

Plan for demensomsorga 2021 - 2025 (PDF, 610 kB)

Brosjyre demenskoordinator (PDF, 400 kB).

Aktiv og trygg kvardag med demens (PDF, 987 kB)

Kurs

Påmelding til Brukar- og pårørandeskulen (PPTX, 62 kB) hausten 2021.

 

Nyttige lenker:

Demenslinjen tlf. 23 12 00 40

 

Det er ingen eigenbetaling for tenesta.

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Gunhild Hetland Thrana
Førstekonsulent
E-post
Telefon 51 77 60 87
Mobil 904 07 110
Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 476 08 160
Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Røyrvika 12, 4344 Bryne