Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er nødvendig helsehjelp som vert gitt til heimebuande.

Slik er tenesta

Heimesjukepleie er nødvendige helse- og omsorgstenester. Målet er at du skal få bu heime, også ved alvorleg sjukdom. 

 

 Søk helse- og omsorgtenester her

 

Heimesjukepleie er gratis.

 

 

Telefonnummer til aktuelle avdelingar

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160
Heimeteneste nord, vakttelefon
Mobil 951 49 983
Heimeteneste Aust Vakttelefon
Mobil 911 11 570
Heimetenester Vest vakttelefon
Mobil 415 77 088