Dagsenter

I Time kommune har me to dagsentertilbod for heimebuande, eitt på Kvernaland omsorgssenter og eitt på Sivdamheimen

Vibå dagsenter

Vibå dagsenter ligg i Sivdamheimen og er eit aktiviseringstilbod til personar som har diagnosen demens.. På dagsenteret får du eit sosialt fellesskap, aktivitet og måltider. Vibå ope kvar dag frå måndag til fredag. Du må søkja om å få plass.  Transport er ikke inkludert i tenesta.

 

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre er på Kvernaland omsorgssenter. Det har ope kvar dag frå måndag til fredag, og er eit tilbod til eldre som bur heime og som treng å kome seg ut å treffa andre.

På dagsenteret får du eit sosialt fellesskap, aktivitet og måltider. Du må søkja om å få plass. Transport er ikke inkludert i tenesta.

 

 

 

Søk dagsenter her (PDF, 103 kB)

 

 

Det er eigenbetaling for dette tilbodet.

 

Prisar for omsorg

 

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Anlaug Øie
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 63 66
Mobil 476 28 866