Dagsenter

I Time kommune har me to dagsentertilbod for heimebuande, eitt på Kvernaland omsorgssenter og eitt på Sivdamheimen

Vibå dagsenter

Vibå dagsenter ligg i Sivdamheimen og er eit aktiviseringstilbod til personar som har diagnosen demens.. På dagsenteret får du eit sosialt fellesskap, aktivitet og måltider. Vibå ope kvar dag frå måndag til fredag. Du må søkja om å få plass, og transport er inkludert i tenesta.

 

Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre er på Kvernaland omsorgssenter. Det har ope kvar dag frå måndag til fredag, og er eit tilbod til eldre som bur heime og som treng å kome seg ut å treffa andre.

På dagsenteret får du eit sosialt fellesskap, aktivitet og måltider. Du må søkja om å få plass, og transport er inkludert i tenesta for dei som treng det.

 

 

 

Søk dagsenter her (PDF, 103 kB)

 

 

Det er eigenbetaling for dette tilbodet.

 

Prisar for omsorg

 

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Anne Dagny Versland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 62 89
Mobil 932 30 770
Anlaug Øie
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 83 07
Mobil 476 28 866
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00