Avlasting i sjukeheim

Avlasting i sjukeheim er ei teneste for innbyggjarar som har omsorgstrengjande familiemedlemmar. Tenesta skal gje familien høve til regelmessig fritid og ferie.

Begge sjukeheimane i Time kommune, Bryneheimen og Sivdamheimen, har plassar for avlastingsopphald og rullerande opphald (det vil seia at pasienten vekselvis bur heime og på sjukeheim).

 

Søk avlasting sjukeheim her

 

Avlasting i sjukeheim er gratis.

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg