Sosiale tenester i NAV

NAV Klepp Time er ope for drop-in måndager og torsdagar frå 12.00 - 14.00. For å redusera smittefaren oppfordrar dei flest mogleg til å nytta www.nav.no eller NAV kontaktsentert på 5555 3333.

Adresse for publikumsmottaket

Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe

 

NAV kontaktsentert på 5555 3333

 

Dersom du trenger å komme i kontakt med NAV, ber vi deg forholde deg til følgende:

Er du nylig permittert eller arbeidsledig og skal søke dagpenger? (PPTX, 132 kB)

Er du registrert som arbeidssøker?

Bruk dialog i aktivitetsplanen din for å komme i kontakt med din veileder

Er situasjonen din akutt og du er uten penger til mat her og nå, eller et sted å sove kommende natt?

Kontakt oss på vakttelefon 902 38 750, så kan vi avtale med deg hvordan vi kan hjelpe.

Skal du søke sosialhjelp for første gang?

(Dette er aktuelt dersom du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv)

Benytt skjemaet «Søknad om økonomisk sosialhjelp/ Råd og veiledning» 

Legg søknaden med vedlegg i en konvolutt og i postkassen til NAV Klepp – Time utenfor NAV Klepp Times lokaler

Dersom du ikke har tilgang på printer, ta kontakt med oss på vakttelefon 902 38 750, så kan vi avklare med deg hvordan du kan levere nødvendige opplysninger.


Spørsmål knytt til utbetaling av statleg yting, ta kontakt med NAV på telefonnummer 55 55 33 33
 

NAV si nettside

Du kan få svar på dei fleste spørsmåla dine på www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33. Du kan og få svar ved å bruka NAV si chat på spørsmål om foreldrepengar, barnetrygd, kontantstønad, økonomi eller jobb i utlandet. For spørsmål om utbetalingar eller eigen sak, sjå «Ditt Nav» på www.nav.no. Ved spørsmål om pensjon, ring 55 55 33 34

 

Dette finn du på Nav si nettside

  • Tips og rettleiing om å søkje jobb
  • Ledige stillingar
  • Registrer deg som arbeidssøkjar og send meldekortS
  • Søk om stønadar, med skriftleg rettleiing mens du fyllar ut. Her får du også kvittering på at NAV har motteke din sak
  • Endra  kontonummer og personopplysningar, samt registrera inntekt
  • Sjekk utbetalingane dine
  • Berekna pensjon
  • Finn  riktige telefonnummer

Sosiale tenester

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00