Sosiale tenester i NAV

NAV Klepp Time er ope for drop-in måndagar og torsdagar frå 12.00 - 14.00. For å redusera smittefaren oppmodar me flest mogleg til å kotakta oss via www.nav.no eller på telefon 5555 3333.

Adresse: Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe

Telefonnummer: 5555 3333

 

Er situasjonen din akutt og du står utan pengar, mat eller ein stad å sove, kontakt oss på vår vakttelefon 902 38 750, så kan me avtala med deg korleis me kan hjelpe.

Skal du søka sosialhjelp for første gong? Benytt skjemaet «Søknad om økonomisk sosialhjelp/ Råd og veiledning». Legg søknaden med vedlegg i en konvolutt i postkassen vår utanfor NAV Klepp Times lokaler.

Har du spørsmål knytt til utbetaling av statleg yting, ta kontakt med NAV på tlf 55 55 33 33.
 

NAV si nettside

Du kan få svar på dei fleste spørsmåla dine på www.nav.no eller på tlf 55 55 33 33. Du kan og få svar ved å bruka NAV sin chat på spørsmål om foreldrepengar, barnetrygd, kontantstønad, økonomi eller jobb i utlandet. For spørsmål om utbetalingar eller eigen sak, sjå «Ditt Nav» på www.nav.no. For spørsmål om pensjon, ring 55 55 33 34.
 

Andre ting du finn på NAV si nettside:

Sosiale tenester: