Sivdamheimen

Sivdamheimen er ein av to sjukeheimar i Time kommune. 

Slik er tenesta

Sivdamheimen har 20 heildøgns korttids-/rehabiliteringsplassar, to av plassene er for  personar med tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi, pleie og lindrande behandling. I tillegg er det  21 plassar for personar med demensdiagnose.

Slik søker du

Søk her om helse- og omsorgtenester

Dette kostar tenestene

Nokre av tenestene er gratis, mens andre har eigenbetaling.

Prisar for omsorgTelefonnummer til aktuelle avdelingar

 

 

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Anne Dagny Versland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 62 89
Mobil 932 30 770
Laila Arnesen
Avdelingsleiar
Mobil 991 06 993

Adresse

Røyrvika 12, 4344 Bryne

Kart