Sivdamheimen

Sivdamheimen er ein av to sjukeheimar i Time kommune. 

Slik er tenesta

Sivdamheimen har 15 heildøgns korttids-/rehabiliteringsplassar, to av plassene er for  personar med tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi, pleie og lindrande behandling. I tillegg er det  21 plassar for personar med demensdiagnose.

Slik søker du

Søk her om helse- og omsorgtenester

Dette kostar tenestene

Nokre av tenestene er gratis, mens andre har eigenbetaling.

Prisar for omsorgTelefonnummer til avdelingar i omsorg 

 

 

 

Kontaktinfo

Resepsjon Sivdamheimen
Telefon 51 77 62 50
Mobil 482 79 479

Bruk tlf 51 77 62 50 klokka 07.30 til 15.00 på kvardagar, og bruk mobiltelefonnummeret elles.

 

Laila Arnesen
Avdelingsleiar Sivdamheimen 2 etg.
E-post
Telefon 51 77 63 66
Mobil 991 06 993
Anne Dagny Versland
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 62 89
Mobil 932 30 770
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Røyrvika 12, 4344 Bryne

Kart