Lindrande senger

Lindrande senger er eit tilbod til alvorleg sjuke personar og som er i livets siste fase.

Slik er tenesta

Formålet er å gje lindrande behandling, pleie og omsorg ved livets siste fase til innbyggarar med komplisert kronisk lidelse eller anna alvorleg sjukdom.

Slik søker du

Søk helse- og omsorgtenester her

Dette kostar tenesta

Det er eigenbetaling for tenesta.

Prisar for omsorg

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Røyrvika 12, 4344 Bryne

Kart